Technische termen

TermDefinitieExtra
CNC - frees techniekCNC staat voor Computer Numerical Control. Simpel gezegd betekent dit dat de machine computergestuurd is. Dit werkt aan de hand van coördinaten. De meeste CNC freesmachines hebben een 3 assig coördinatenstelsel, X Y en Z. De CNC freesmachine kan aan de hand van een lijst met coördinaten een bepaald pad aflopen. Deze lijst heet een Gcode. Deze Gcode wordt gemaakt door de gebruiker van de machine, met behulp van CAM software. Frezen is een verspanende bewerking waarbij met een roterende frees, een soort horizontale boor, materiaal kan verwijderen.Alle elementen in het Respace systeem worden met CNC freestechniek, waardoor ze op de millimeter nauwkeurig in elkaar passen.
Pointcloud Is een technische term voor een 3d model van een bestaand gebouw. Waarbij alle hoogtes, breedtes, onregelmatigheden en karakteristieken van een gebouw worden vastgelegd met behulp van laserscannen. Waar conventionele bouwmethode nog gebruik maken van meetlint en bestaande bouwtekeningen is het maken van een pointcloud vele malen nauwkeuriger.
PrefabAfkorting van geprefabriceerd bouw. Betekend dat het bouwwerk of een deel ervan voorbereid of in elkaar is gezet op een andere locatie dan het bouwterrein waar het uiteindelijke bouwwerk komt te staan.Het Respace systeem is ten dele prefab, omdat alle elementen als kant en klaar bouwpakket worden geleverd.
Parametrisch design Het woord parametrisch komt voort uit de wiskunde. Het refereert naar de het gebruik van bepaalde parameters of variabelen die worden aangepast zodat het eindresultaat van een vergelijking of een systeem aangepast wordt. Parametrisch design is een ontwerpmethode waarbij het ontwerp wiskundig/algoritmisch wordt gemodeleerd om het ontwerp-traject te automatiseren en verschillende ontwerp-elementen in onderlinge relatie te kunnen optimaliseren zoals bijvoorbeeld gebruiksoppervlak, daglichttoetreding en kosten. Het Respace design is gebaseerd op parametrisch design, waarbij met name de afmetingen van het bestaande pand en het inbouwssysteem de variabele parameters vormen. Het parametrisch model zorgt voor een automatische aanpassing van het bouwsysteem binnen het bestaande pand voor optimale integratie.
Box-in-box systeem Is elk systeem wat een box in een box creëert. Dit kan een box in bestaande box zijn. Binnen box-in-box systemen zijn er vele verschillen qua materiaal gebruik, flexibiliteit, bouwmethode en dergelijke.Het Respace systeem is een box-in-box systeem wat is gebaseerd op parametrisch design, waardoor de grenzen van de buitenste box enkel het limiet zijn.

Geïnteresseerd?
Vraag gratis een brochure aan!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.