Proces

Ons innovatieve, flexibele en
inzichtelijke proces

Herbestemming van een pand met het Respace-systeem kent een korte doorlooptijd. Afhankelijk van de schaal en complexiteit van het project, kan dit al in 6 tot 24 maanden. 

icoon die het cijfer een weergeeft

Voorlopig ontwerp

icoon die het cijfer twee weergeeft

Definitief ontwerp & vergunningen

icoon die het cijfer drie weergeeft

Uitvoering &
realisatie

icoon die het cijfer vier weergeeft

Oplevering

1. Voorlopig ontwerp

Om een voorlopig ontwerp te creëren wordt er gebruik gemaakt van meerdere innovatieve systemen. Zo wordt er als eerst een 3D pointcloud gemaakt van de desbetreffende ruimte. Dit is een 3D-laserscan die via lasers alle afmetingen en details van de ruimte in kaart brengt. Dit gecombineerde model wordt een pointcloud genoemd. Doordat men alle karakteristieke punten en afmetingen verzamelt kan hierop kan een voorlopige parametrisch ontwerp worden gemaakt met deze karakteristieke elementen. Wat Respace als box-in-box systeem uitzonderlijk maakt is dat de boxen flexibel in te delen zijn. Hierdoor zit je niet vast aan beperkte maatvoering. Dit maak de ruimtes geschikt voor verschillende huurders en omvang en zo zorgt het dan ook voor meer vrijheid en flexibiliteit. Daarnaast kan het systeem tot drie lagen op elkaar worden gestapeld. Dit zorgt ervoor dat het bruikbare oppervlakte vergroot. Daarnaast biedt het ruimte voor verschillende toepassingen, zo kun je bijvoorbeeld de volgende toepassingen creëren met het Respace systeem;
  • Uitkragingen
  • Overspanningen
  • ‘Dak’-tuinen
  • Sociale ruimtes
  • Bergruimtes
  • Terassen
  • Etc.
Waarschijnlijk is het al opgevallen: de mogelijkheden zijn eindeloos doordat de maatvoering geen beperkende factor is. Op deze manier kan elk pand op een eigen manier, afhankelijk van de vraag, worden ontworpen.

2. Definitief ontwerp & vergunningen

Het ontwerp proces is snel en efficiënt, doordat Respace wordt ontworpen met een parametrisch model. Hierdoor kan vanuit het voorlopige model gemakkelijk door ontworpen worden naar het definitieve ontwerp. Deze toepassing van ontwerp modellen maakt het het eenvoudiger en sneller dan ooit. Hierdoor wordt het iteratieve proces geminimaliseerd en kan het bestaande ontwerp gemakkelijk worden aangepast. Met het definitieve ontwerp in de hand worden de aanvragen voor de vergunningen ingediend. Dit kan allemaal worden begeleidt door het Respace-team. Door ervaring in de organisatie kan dit vergunningsproces binnen een zo kort mogelijke tijd worden doorlopen. Waardoor de voortgang van het project gewaarborgd wordt.

3. Uitvoering & realisatie

Zodra het ontwerp definitief is wordt deze vanuit de computer via de CNC-frees-machines geproduceerd. Door het geautomatiseerde proces kan elk onderdeel op de millimeter nauwkeurig worden uitgefreesd. Door het gestroomlijnde digitale proces wordt communicatie tot het benodigde beperkt en hiermee ook het gebruikt van papier en andere middelen. Zodra de onderdelen zijn gefreesd worden deze naar de bouwlocatie gebracht en gemonteerd door het geselecteerde team. Deze montage is te vergelijken met het in elkaar zetten van een K’NEX pakket. Dit maak dan ook dat het gemakkelijk te monteren is.

4. Oplevering

Na het realiseren van het Respace systeem in de desbetreffende ruimte wordt deze opgeleverd en in gebruik genomen. Als de gebruikers behoefte verandert gedurende de jaren kunnen de ruimte geconfigureerd worden. Indien het nodig is kunnen extra onderdelen worden besteld. Het verplaatsen van bijvoorbeeld een wand wordt een klusje van een paar uur in plaats van dagen. Conform bouwbesluit garanderen wij een levensduur van 50 jaar.

Bekijk onze projecten

In onze portfolio vind je een aantal voorbeelden van projecten in verschillende stadia.