herbestemming project kabelfabriek

GBO:
Locatie:
Jaar:
Functie:
Oorspronkelijk:

1505 m2
Schieweg 15, Delft
2020
Kantorencomplex
Fabriek, 1914

Kabelfabriek

Het gebied rond de voormalige Kabelfabriek in Delft wordt getransformeerd tot een nieuwe wijk met ongeveer drieduizend woningen en tweeduizend arbeidsplaatsen. Centraal in het plan voor het Kabeldistrict staat de oude Nederlandsche Kabel Fabriek zelf. In de lange hallen van het 65.000 vierkante meter grote complex komt bedrijfsruimte voor kennisintensieve- en creatieve kleine bedrijven.

kabelfabriek herbestemming hal

Het idee is om een ‘hightech campus’ te creëren, waar ideeën wordt uitgevoerd die aan de andere kant van de Delftse Schie, aan de TU Delft, worden bedacht. Startups, scale-ups en mkb’ers krijgen er een plek. In en rond de kabelfabriek komen woningen en werkruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren.