Houtskeletbouw

Het gebruik van houtskeletbouw voor transformatie en herbestemming van grote gebouwen.

pijl naar beneden

Het Respace systeem is een oplossing voor de transformatie en herbestemming van grote panden en hallen. Het is een volledige houten systeem, zogenoemde houtskeletbouw, welke in dergelijke panden geplaatst kan worden. Dit houtskeletbouw systeem is een hoogwaardige prefab bouwmethode. Het systeem bestaat uit een houten draagconstructie welke door de gebruikte bouwtechniek snel en betaalbaar gerealiseerd kan worden. Deze constructiemethode zorgt niet alleen dat er een korte bouwtijd gehanteerd kan worden, maar dat dit ook op een zo duurzaam en milieuvriendelijke manier kan gebeurt.

houtskeletbouw systeem werkspoorfabriek

Prefab bouw concept 

Het bouwconcept is gebaseerd op geprefabriceerde elementen. Deze worden in de fabriek gefreesd als losstaande elementen. Deze elementen zijn zo berekenend en geconstrueerd dat ze voor de desbetreffende locatie tot op de millimeter passen. Zodra deze elementen in de fabriek gefreesd zijn worden de losse delen naar de bouwplaats vervoerd, hier worden ze als losse stukken als inbouw gemonteerd. Deze elementen vervullen verschillende functies en creëren verscheidene ruimtes, denk hierbij aan: 

  • Verdiepingsvloeren;
  • Binnenwanden;
  • Vides;
  • Individuele ruimtes.

Het voordeel van het prefab fabriceren van de Respace elementen is dat het proces een snelle doorlooptijd heeft, duurzaam is en goedkoop kan verlopen. Prefab fabriceren is een veel voorkomende manier van bouwen in de houtskeletbouw, dit omdat hout zich hier heel goed voor verleend. Eerder werd dit vooral gedaan in bosrijke landen waar de materialen worden gewonnen. Maar door de juiste manier van transporteren heeft deze bouwmethode zijn weg naar bosarme landen gevonden. Het concept van Respace is dan ook gebaseerd op deze manier van bouwen en ontwikkelen. Het systeem voldoet aan huidige wet- en regelgeving zoals gesteld in het bouwbesluit.

Productieproces van houtskeletbouw

Het productieproces van het Respace systeem kent een aantal voordelen ten opzichte van traditionele herbestemming methodes zoals:

  • Snelle assemblage
  • Duurzame producten
  • Minimale afvalstromen
  • Betaalbaar per M2

Snelle assemblage

Respace werkt met een pointcloud 3D scan software. Doordat Respace deze software gebruikt kan het op de millimeter nauwkeurig een D3 model maken van de desbetreffende ruimte. Hierin wordt het box in box systeem ontwerpen. Uit dit ontwerp kan vervolgens berekend worden welke elementen er allemaal nodig zijn. Deze berekening vanaf het definitieve ontwerp berekend de losse elementen. Hieruit worden de geautomatiseerd elementen vertaald naar een werkplan die vertelt welke elementen er gefreesd moeten worden. Uit dit werkplan komen alle elementen van zowel de binnenmuren tot de verdiepingsvloeren. Deze automatische berekening zorgt voor een snel doorlooptijd, dit maakt het fresen van de onderdelen snel en efficiënt. Ook de montage van het systeem kan snel gebeuren doordat de prefab onderdelen als een soort van K’NEX pakket worden afgeleverd.

Duurzame producten

Door het gebruik van hout als bouwmateriaal kan men circulariteit waarborgen, doordat hout later weer terug gegeven kan worden aan de biosfeer. Het systeem voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Zo is er rekening gehouden met de energielasten, geluidsisolatie, warmte-isolatie en het binnenklimaat van het systeem. Deze zijn op een zo energiezuinige manier toegepast.
houtskeletbouw kantoor sissy boy

Minimale afvalstromen

Door gebruikt te maken van 3D modellering, CNC-frezen en Japanse houtverbindingen kan het afvalproces van de productie van Respace worden gereduceerd tot een minimum. Dit doordat er van uit het materiaal zo efficiënt mogelijk berekend kan worden welke elementen waaruit gehaald kunnen worden om zo min mogelijk afval te hebben. 

Goedkoop per m2

Door de snelle doorlooptijd tijdens het freesproces en het verwijderen van overbodige tussenstappen is het systeem relatief voordelig geprijsd. De transitie stappen om tot een definitief ontwerp van de architect naar de uitvoerende partij over te brengen. Doordat het geautomatiseerd is gaat dit en sneller en is het risico minder omdat dit één op één overgenomen kan worden. Ook door het prefab aanleveren van de losse elementen en de makkelijke manier van monteren heeft effect op de prijs. Hierdoor wordt deze manier van bouwen steeds goedkoper en dus aantrekkelijker.

Houten elementen van duurzaam bosbeheer

De houten elementen worden enkel gewonnen uit Europese bossen met duurzaam bosbeheer. Hout is een hernieuwbare grondstof, doordat er in relatief korte tijd bossen aangelegd kunnen worden. Hierdoor kan het worden beschouwd als een oneindige grondstof. CO2 wordt tijdens de groei van bomen opgenomen en opgeslagen. Dit zorgt voor een vermindering van de CO2 uitstoot. Doordat er door duurzaam bosbeheer geen roofbouw wordt gepleegd, wordt de degradatie van de bodem tot een minimum beperkt. Hierdoor blijven ecosystemen gewaarborgd.
Japanse houtverbinding in houtskeletbouw

Reduce, Reuse and Recycle

Door gebruik te maken van CNC-freestechniek is het mogelijk om zo veel mogelijk individuele elementen uit één stuk hout te frezen. Deze elementen kunnen vervolgens in elkaar gezet worden, waarbij het gebruik van lijm overbodig is geworden en het gebruikt van schroeven tot een minimum is gereduceerd. Dit is gedaan door in het systeem gebruik te maken van traditionelen Japanse houtverbindinge. Door deze afvalstromen zo klein mogelijk te houden en zoveel mogelijk bouwmaterialen opnieuw bruikbaar te maken is het Respace systeem ecologisch en met zo veel mogelijk respect voor het natuurlijk systeem ontworpen. Hierdoor wordt er dan ook zo min mogelijk restafval gecreëerd. Het systeem is makkelijk de monteren maar makkelijk te demonteren door deze flexibiliteit kan je elementen zonder enkel probleem op een andere plek opnieuw gebruiken. Dit zorgt dan ook dat er bij nieuwe projecten niet alleen nieuwe maar ook gebruikte elementen gebruikt kunnen worden. Aan het einde van zijn levensduur is het systeem recyclebaar. De houten onderdelen kunnen dan voor andere doeleinden worden gebruikt of kunnen worden gecomposteerd en weer terug de biosfeer in worden gebracht.

Houtskeletbouw als oplossing

Door het gebruiken van houtskeletbouw in de transformatie biedt je realistische toepasbare oplossing voor herbestemming van panden en hallen. Doordat je de constructie los van het pand of de hal kan toevoegen is Respace toe te passen op complexe of beschermde locaties. Dit doordat de renovatie van de schil los staat van het systeem. Daardoor kan het exterieur teruggebracht worden in zijn glorie en Respace los worden toegepast zonder dat het hier een integraal deel van wordt. Dit maakt dan ook dat als de locatie in de toekomst een nieuwe bestemming krijgt Respace makkelijk te verwijderen is en ergens anders opnieuw toegepast kan worden. Waardoor de functie van de locatie niet vast hoeft te staan aan een bepaalde bestemming. Dit is allemaal mogelijk door de flexibele prefab houtskeletbouw waaruit Respace bestaat.

Op de hoogte blijven?